REGULAMENT Promotie TOMBOLA de Paste - CESAL

 
     

Regulament promoție TOMBOLĂ DE PAȘTE!

01.04.2024 - 09.05.2024

Organizatorul  campaniei  promotionale  “TOMBOLĂ  DE  PAȘTE” este S.C.  CESAL  S.A. cu  sediul in ORADEA, Calea Borsului nr. 31C, telefon/fax 0259 452 845, Cod fiscal RO10094592, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J05/73/1998

Campania se desfasoara in perioada 01.04.2024 - 09.05.2024 si se adreseaza tuturor persoanelor care achizitioneaza din punctele de vanzare a distribuitorilor autorizati, MINIM 10 produse participante din gama GEOFLEX si anume: ATLAS GEOFLEX 25 kg, ATLAS GEOFLEX ALB 25 kg, ATLAS GEOFLEX ULTRA 25 kg  sau/si CESAL SAPA AUTO-NIVEL RAPID 25 kg, care insumate sa aiba suma minima de 500 de lei, TVA inclus, pe un singur document fiscal.

Pentru fiecare document fiscal participant se primeste un tichet la tombola si se continua cu multiplu,
acolo unde este cazul. Tichetul va contine numele/prenumele si nr de telefon al persoanei de achizitie.

Mecanism acordare premii:

Toate tichetele primite in baza documentelor fiscale care se incadreaza in promotia de mai sus, participa la TOMBOLA DE PASTE, care va avea 3 premii in fiecare locatie participanta:  premiul 1 - un voucher electronic de carburant OMV/PETROM in valoare de 1000 de ron iar premiul 2 si 3 - cate 1 voucher electronic de carburant OMV/PETROM in valoare de 250 ron. Voucherele electronice se vor acorda in baza unui proces verbal, in care se va completa obligatoriu datele castigatorului: Nume/Prenume, localitate, judet, CNP, semnatura acestuia.

Este necesara prezentarea documentului fiscal, in baza careia s-a primit tichetul/tichetele de participare la tombola.

Extragerea va avea loc in perioada 10 - 15 mai 2024, la sediul Partener- Cesal.

Primii 25 de participanti care indeplinesc conditiile de mai sus, primesc un premiu pe loc, un tricou personalizat ATLAS.

In campanie sunt valabile documentele de achizitie (bon sau factura) cu data de emitere cuprinsa in perioada 01.04.2024 - 09.05.2024 si care contin produsele participante din gama GEOFLEX si anume: ATLAS GEOFLEX 25 kg, ATLAS GEOFLEX ALB 25 kg, ATLAS GEOFLEX ULTRA 25 kg  sau/si CESAL SAPA AUTO-NIVEL RAPID 25 kg din ANEXA 1, care insumate sa aiba suma minima de 500 de lei, TVA inclus, pe un singur document fiscal. Voucherele electronice de carburant OMV/PETROM sunt utilizabile in toate statiile OMV si Petrom.

Lista participantilor la tombola va fi completata de catre reprezentatii partenerului Cesal si va contine: Nume/ prenume participant, nr. telefon, numar document fiscal participant, data document fiscal participant, valoarea produselor (minim 500 de lei ), semnatura participantului.

Pentru ca tombola sa fie valabila, numarul total de tichete din urna trebuie sa coincida cu numarul total de tichete din formularul de inscriere.

Nu pot participa la acesta campanie promotionala: parteneri contractuali directi ai Cesal SA., revanzatori ai produselor Cesal si Atlas, angajati  ai:  partenerilor contractuali, revanzatorilor, Cesal SA. si angajati ale celorlalte companii implicate în organizarea şi desfăşurarea programului de fidelizare (agentie de publicitate, etc.) precum si rudele acestora de gradul I si II.

Valoarea premiilor disponibile: Suma totala a voucherelor electronice de carburant OMV/PETROM  este de 60.000 lei, care se acorda in limita acestui stoc, la care se adauga valoarea premiilor acordate pe loc ( tricouri ), in valoare totala de aproximativ 30.000 de lei.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile Participantilor care incalca conditiile de
organizare si regulamentul Campaniei printr-un act de rea-credinta care poate fi considerat o conduita
frauduloasa din partea participantilor. Prin conduita frauduloasa se intelege orice acţiune sau inacţiune
a Participantului care constituie o incalcare sau o tentativa de incalcare a obligatiilor sale legale sau a
celor asumate prin participarea la Campanie, cu intentia de a produce fie Organizatorului un prejudiciu
de orice natura sau de a obtine un folosit necuvenit pentru sine sau pentru o alta persoana sau actiunea/
inactiunea Participantului care are drept consecinta producerea unui asemenea prejudiciu sau obtinerea
unui asemenea avantaj. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in cazul unor
tentative de inselaciune, fals, uz de fals, alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

Organizatorul nu raspunde pentru eventualele  neconcordante privind voucherele de combustibil, in acest caz raspunderea apartinand exclusiv emitentului voucherelor.

Organizatorul nu este responsabil pentru neconformitatile care sunt/pot aparea la premiile acordate.

Participantii au luat cunostinta si sunt de acord ca Organizatorul si/sau oricare dintre asociatii,
reprezentantii, angajatii si contractantii sai nu vor fi raspunzatori pentru niciun fel de pierderi, prejudicii,
pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, rezultand din sau in legatura cu premiile atribuite.

Nu se va acorda contravaloarea in bani pentru premiile  acordate, sau rest si nici nu se va accepta modificarea caracteristicilor/parametrilor acestora.

Bonul fiscal sau factura fiscala trebuie obligatoriu sa contina denumirea clara a produsului/produselor ATLAS care insumate sa aiba suma minima de 500 de lei, TVA inclus, pe un singur document, altfel nu va putea participa la aceasta campanie.

Prezenta Campanie poate inceta oricand, la epuizarea stocului disponibil a voucherelor electronice de carburant OMV/PETROM  in valoare totala de 60.000 lei, la care se adauga valoarea premiilor acordate pe loc ( tricouri ), in valoare totala de aproximativ 30.000 de lei.

Totodata, prezenta Campanie poate inceta oricand in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forţă majoră sau în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa,  inclusiv schimbari legislative, de a continua prezenta Campanie. Forta Majora, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului regulament şi care impiedica partea sau partile sa-şi indeplineasca obligatiile asumate, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert şi Industrie a Romaniei. Incetarea campaniei din motive de caz de forta majora sau caz fortuit asa cum sunt definite acestea in articolul 1351 din Codul Civil nu poate fi considerata sub nici o forma ca fiind din culpa Organizatorului si il absolva pe acesta de orice raspundere.

Prezentul Regulament intra in vigoare de la data de 01.04.2024.

 

Anexa 1

la regulamentul campaniei “TOMBOLĂ DE PAȘTE”

Lista produselor participante:

 

DENUMIRE PRODUS

 

ATLAS GEOFLEX 25 kg

 

ATLAS GEOFLEX ALB 25 kg

 

ATLAS GEOFLEX ULTRA 25 kg

 

CESAL SAPA AUTONIVEL RAPID 25 KG

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Lista produselor participante ori de cate ori se
impune acest lucru,  aceste modificări fiind aduse la cunoștința prin afișarea pe site
ul www.cesal.ro.